“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước” đó truyền thống quý báu mà mỗi người dân Việt Nam đều có thể cảm nhận và thấu hiểu nhưng đâu đó trên thế giới này vẫn có những kẻ u mê, cố tình không thừa nhận hay có những cái nhìn khuyết tật về tinh thần yêu nước của dân tộc ta và một trong những kẻ đần độn đó là Huỳnh Thục Vy một con rận chủ ngu dốt có tên tuổi trong làng rận chủ. Bản thân đã ngu si về nhận thức, ấu trĩ về chính trị Thị lại còn hay giở trò luận bàn bừa bãi về những chân lý đã được lịch sử chứng minh, đi ngược lại những gì mà thời đại đã thừa nhận. Là một kẻ “ăn cháo đá bát”, bản thân chỉ ngậm vài đồng tiền “bẩn thỉu” của bọn phản động mà dám chõ mõm phát biểu liều về tinh thần yêu nước. Thị nói: “Đã là Trong thời đại của tri thức, yêu nước không phải là cứ “hồn nhiên như trẻ thơ” hay “yêu nước một cách trong sáng” như nhiều người nghĩ” xin nói cho Thị rõ chỉ có những kẻ cơ hội, những kẻ “vong nô phản quốc” như Thị mới không hiểu thế nào là “yêu nước một cách trong sáng” thôi, chứ còn những người lính tuổi đôi mươi hăng hái xung phong đi đánh giặc, những chị dân công ngày đêm tải đạn, những anh hùng lấy thân mình chèn pháo, những anh công nhân ngày đêm hăng say trên công trường… và cả dân tộc Việt Nam là những người hiểu rõ và thấm nhuần nhất cái mà Thị gọi là tình yêu nước “trong sáng”. Miệng Thị nói ra những lời đen tối như chính lương tâm của Thị vậy! Một kẻ luôn ấp ủ tâm thức phản bội lại đất nước, dân tộc thì làm sao có được tâm hồn trong sáng chứ! Ấy vậy mà thị lại nghĩ rằng bây giờ “Người dân, với tâm thế là người làm chủ quốc gia, không thể vô tư, trong sáng, không thể là “tờ giấy trắng” cho các thế lực chính trị cơ hội muốn vẽ gì thì vẽ” không biết nói những lời này bản thân chị có nghĩ về mình hay không khi tự bao giờ trong tâm trí “rỗng tuếch” của thị lại bị bọn phản động vẽ vào những tư tưởng điên rồ nổi loạn như vậy.
Là một blogger đi đầu việc xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà mà dám “chõ mõm” luận giải là “Những công dân tự do yêu nước bằng tình yêu thực sự và với lý trí sáng suốt chứ không bằng những lời kêu gọi đầy tính kích động mang màu sắc “xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”. Chính vì sự “vô tư” của người dân Việt Nam mà cả thế kỷ hai mươi chúng ta đã chứng kiến những cuộc tắm máu bằng “Xô Viết Nghệ Tĩnh” hay “đánh Mỹ cho tới người Việt cuối cùng”. Xin hãy yêu nước một cách cẩn trọng!” Chả hiểu đống củ chuối trong đầu thị dạy bảo thị thế nào mà Thị lại có một cái nhìn phiến diện về tinh thần yêu nước như vậy không lẽ yêu nước phải như Thị phỉ bang lịch sử, phản bội lại nhân dân, dân tộc thì mới là yêu nước? Thử hỏi nếu không có những cuộc trường chinh “xẻ dọc Trường sơn cứu nước” không có những cuộc vùng dậy của “Xô Viết Nghệ Tĩnh”… thì bao giờ dân tộc mới thoát khỏi kiếp lầm than nô lệ, vươn lên với tâm thế người làm chủ quốc gia như lời thị nói? Chính tinh thần yêu nước tha thiết, quyết đoán ấy đã giành lại tự do, độc lập cho dân tộc chứ cứ theo lời của Thị “yêu nước một cách cẩn trọng” thì chả biết bao nhiêu lâu nữa đất nước ta mới đánh đuổi được giặc ngoại xâm chứ đừng nói đến là có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay! Đúng là chỉ có những kẻ ngắn não mới không nghĩ được như vậy! Đi theo tiếng gọi của độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân mà Thị lại cho rằng đó là những lời lẽ “đầy kích động” có lẽ trong tâm thức của thị chỉ có những đồng tiền đô la bẩn thỉu, những lời hứa hão huyền của bọn phản động, bọn đế quốc mới là ngọn đèn chân lý “lay lắt’ đưa Thị đi đến bến bờ ảo vọng mà thôi!  - Đoàn Thanh Niên CSVN